Wykonawca przejmuje plac budowy

Przedstawiciele wykonawcy inwestycji, firmy Skanska S.A. przejęli od dziś oficjalnie plan budowy. Pierwsze prace rusza już w najbliższych dniach, całość ma być gotowa do 31 lipca 2018 roku.

Inwestycja realizowana będzie na długości blisko 30 kilometrów, cała budowa została podzielona na na 3 odcinki:
1. Rozbudowa na odcinku od km 1+912 do km 4+123,90 (łącznie 2,21 km) w systemie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno–Użytkowym;
2. Rozbudowa na odcinku od km 22+211 do km 25+353 w miejscowości Okół (łącznie 3,142 km); po uzyskaniu decyzji ZRID (od listopada 2016 r.) zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez firmę DMK Inżynieria Sp. z o. o.
3. Rozbudowa od km 4+123,90 do km 22+211 oraz od km 25+353 do km 29+269 (łącznie 25 km. 145 m); realizowana zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez firmę WYG International Sp. z o. o.

Koszt inwestycji to ponad 92 miliony złotych, które zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Planowany termin zakończenia robót to 31 lipca 2018 roku, a pierwsze prace rozpoczną się już w najbliższych dniach.