Uroczyste podpisanie umowy

Ta inwestycja cieszy, cieszy nie tylko dlatego, że jest jedną z największych jakie w ostatnim czasie realizuje Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ważne jest również to, że dzięki rozbudowie tej drogi bardzo poprawi się komfort i bezpieczeństwo dojazdu do centrum turystycznego regionu – mówił Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego podczas uroczystego podpisania umowy na realizację projektu „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 754”.

Umowę uroczyście podpisano w czwartek, 13 października 2016 roku w Urzędzie Gminy w Bałtowie. Oprócz przedstawiciela wykonawcy, Piotra Justyny z firmy Skanska S.A. oraz dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damiana Urbanowskiego, w uroczystości wzięli udział m.in.: Kazimierz Kotowski – Poseł na Sejm RP, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Zbigniew Duda – Starosta Powiatu Ostrowieckiego, Jerzy Murzyn – Wójt Gminy Bodzechów, Tomasz Kamiński – Z-ca Wójta Gminy Tarłów, Grzegorz Molicki – inżynier kontraktu, Bogdan Cencek – kierownik budowy. Gminę Bałtów, gospodarza spotkania reprezentowali wójt Andrzej Jabłoński, sekretarz gminy Agnieszka Kopała, przewodniczący Rady Gminy Leszek Smoliński, radni i sołtysi gminy, pracownicy urzędu gminy.

Droga Wojewódzka rozbudowana zostanie na odcinku prawie 30 kilometrów – od granic Ostrowca Świętokrzyskiego, przez Krzemionki Opatowskie, Bałtów, Czekarzewice aż do do granicy między województwem świętokrzyskim a mazowieckim.

Koszt inwestycji to ponad 92 miliony złotych, które zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Planowany termin zakończenia robót to 31 lipca 2018 roku, a pierwsze prace rozpoczną się już w najbliższych dniach.

Droga Wojewódzka 754 jest najważniejszą drogą w gminie Bałtów –  dochodzą do niej wszystkie trasy lokalne. Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego, jak również korzystnie wpłynie na rozwój turystyki, handlu i usług.