Prace związane z układaniem nawierzchni i budową obiektów inżynierskich

Prace przy budowie mostu.